เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _

burst_mode ภาพกิจกรรมหน่วยงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีโพนพิสัย พร้อมคณะผู้บริหาร/สท./ปลัด /ผอ.กอง /เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เตรียมพื้นที่จัดตั้ง รพ.สนามเทศบาลโพนพิสัยเพื่อรองรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙...
สำนักงานก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน งานบำรุงสาย นค.๐๑๑ สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔...
ประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ "ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ฟรี ฝ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี" โดยเทศบาลตำบลโพนพิสัย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนพิสัย ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ออกพื้นที่พบปะ อสม. เพื่อสร้างความมั่นใจและรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-๑๙ อีกทั้งยังมอบประกันภัยโควิด-๑๙ ให้แก่ อสม. ทุกคน...
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีโพนพิสัย/ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด หนองคาย จัดโดย...
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เชิญชวนพี่น้อง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID - ๑๙
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย พร้อมคณะผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_roll วิดีโอกิจกรรมหน่วยงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย
folder_open ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 157
เดือนนี้ 6,635
เดือนที่แล้ว 14,152
ทั้งหมด 65,137

ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ