เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
settings การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
burst_mode ภาพกิจกรรมหน่วยงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔...
ประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ "ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ฟรี ฝ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี" โดยเทศบาลตำบลโพนพิสัย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนพิสัย ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ออกพื้นที่พบปะ อสม. เพื่อสร้างความมั่นใจและรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-๑๙ อีกทั้งยังมอบประกันภัยโควิด-๑๙ ให้แก่ อสม. ทุกคน...
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีโพนพิสัย/ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด หนองคาย จัดโดย...
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เชิญชวนพี่น้อง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID - ๑๙
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย พร้อมคณะผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย พร้อมคณะ ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์...
ประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย ก่อนวันเลือกตั้งห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก และจัดเลี้ยงสุรา ตั้งแต่ วันทึ่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. จนถึง วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_roll วิดีโอกิจกรรมหน่วยงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย
folder_open ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 353
เดือนนี้ 8,705
เดือนที่แล้ว 17,326
ทั้งหมด 57,714

ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ