messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2567
งานพัสดุ
folder_open แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
folder_open แผนจัดหาพัสดุ
folder_open สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
folder_open ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส
folder_open รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
folder_open การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
folder_open ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฯ
folder รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS)
burst_mode PHONPHISAI TODAY
เทศบาลตำบลโพนพิสัย ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย โดย ท่านนายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้จัดงาน"MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ.ชุมชนจุมพลเมือง ......
การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ รอบที่ 3 และลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ส.ค.ส.ปีใหม่
ศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก และงานประเพณีแข่งขันเรือยาว12-30ฝีพาย ประจำปี2565 28 ตุลาคม - 6พฤศจิกายน นี้ ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย!
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกัน ริมตลิ่งแม่น้ําโขง เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข้อมูลการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ บสต. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

camera_roll วิดีโอกิจกรรมและงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder_open สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
สรุปผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
สรุปผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
สรุปผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

folder_open ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส

บุคลากรภายใน
folder_open ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล

สถิติ sitemap
วันนี้ 298
เดือนนี้2,116
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)98,639
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ