เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo เทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นตามรอยนาคา" โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (THE CITY OF TOURISM) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รับจำนวนจำกัด****** รับจำนวนจำกัด*** poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ชื่อเรื่อง: เทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นตามรอยนาคา" โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (THE CITY OF TOURISM) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รับจำนวนจำกัด****** รับจำนวนจำกัด***
ชื่อไฟล์: T206FxYMon22306.jpg
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ปี พ.ศ. 2564    ชื่อไฟล์: QZT2cbSMon101355.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๑) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสนุขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ชื่อเรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๑) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสนุขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔    ชื่อไฟล์: A2CWTQ9Mon35833.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลโพนพิสัย ที่ ๑๔๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโพนพิสัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
ชื่อเรื่อง: คำสั่งเทศบาลตำบลโพนพิสัย ที่ ๑๔๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโพนพิสัย    ชื่อไฟล์: nLAcsIyMon91342.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ตั้งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ตั้งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย    ชื่อไฟล์: 7RVckehFri114035.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181