เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง สรุปแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการให้บริการไตรมาสที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง งดจัดงานตามโครงการจัดงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร เทศบาลตำบลโพนพิสัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file กำหนดการ งานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก (Naga Fire Miracle of Faith 2021) ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ลานนาคาเบิกฟ้า อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง แนวการปฏิบัติการจักการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
photo เทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นตามรอยนาคา" โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (THE CITY OF TOURISM) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รับจำนวนจำกัด****** รับจำนวนจำกัด*** poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๑) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสนุขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ตั้งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลโพนพิสัย ที่ ๑๔๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโพนพิสัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 522
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศอำเภอโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
1 - 20 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2 3 4