เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ชื่อเรื่อง: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔    ชื่อไฟล์: 7KUnQ8zFri31158.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)    ชื่อไฟล์: KkoPaHkFri32137.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
photo สมัครลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค อ.โพนพิสัยจังหวัดหนองคาย ในเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (กรณีไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องมีผลตรวจหาเชื้อ โควิด ๑๙ จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ……. ด่วน รับจำนวนจำกัด…… poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
ชื่อเรื่อง: สมัครลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค อ.โพนพิสัยจังหวัดหนองคาย ในเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (กรณีไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องมีผลตรวจหาเชื้อ โควิด ๑๙ จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ……. ด่วน รับจำนวนจำกัด……
ชื่อไฟล์: Y9Kxff6Fri14045.jpg
insert_drive_file กำหนดการ งานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก (Naga Fire Miracle of Faith 2021) ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ลานนาคาเบิกฟ้า อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
ชื่อเรื่อง: กำหนดการ งานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก (Naga Fire Miracle of Faith 2021) ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ลานนาคาเบิกฟ้า อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย    ชื่อไฟล์: 1Gdl6JiMon10205.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ชื่อไฟล์: mJ4IHIoTue113631.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121