เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เอกสารประเมินความพึงพอใจ(แบบสอบถาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง สรุปแบบแสดงความพึงพอใจไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ..ค.๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๓ ตําบลจุมพล จังหวัดหนองคายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุเสื่อมสะภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประชาสัมพัธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง สรุปแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการให้บริการไตรมาสที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง งดจัดงานตามโครงการจัดงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร เทศบาลตำบลโพนพิสัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file กำหนดการ งานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก (Naga Fire Miracle of Faith 2021) ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ลานนาคาเบิกฟ้า อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
1 - 20 (ทั้งหมด 88 รายการ) 1 2 3 4 5