เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _security การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและนวดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ดูแลและติดตามเยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้อาหารสะอาด รสชาติอร่อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้ด้วยการแจกแผ่นพับ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตชีวิตยืนยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและเด็กในวัยเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119