เทศบาลตำบลโพนพิสัย mail ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
build การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
spa การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและนวดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ดูแลและติดตามเยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้อาหารสะอาด รสชาติอร่อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้ด้วยการแจกแผ่นพับ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตชีวิตยืนยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและเด็กในวัยเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 125
เดือนนี้ 7,546
เดือนที่แล้ว 13,446
ทั้งหมด 45,262