เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder_open ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปลญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฝังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 20 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4