เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder_open ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาตำพลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาตำพลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปลญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4