messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder_open ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาตำพลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาตำพลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาตำพลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาตำพลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5