เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder_open ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฝังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ครั้งแรก 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file เชิญชวนเข้ารับฟังประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3