เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _folder_open ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ครั้งแรก 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file เชิญชวนเข้ารับฟังประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file แต่งตังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนิสัยครั้งแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังและการปรึกษาของสภาฯ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file เชิญชวนเข้ารับฟังประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file เชิญชวนเข้ารับฟังประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file เชิญชวนเข้ารับฟังประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 149