เทศบาลตำบลโพนพิสัย mail ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
build การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder_open ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่องการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่อง เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่องการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่อง เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่องการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่อง เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่องการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่อง เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่อง เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่องการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่อง เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่องการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่อง เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่องการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพสัย เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 169
เดือนนี้ 7,590
เดือนที่แล้ว 13,490
ทั้งหมด 45,306