messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
star_border สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพนพิสัย
สถานที่ท่องเที่ยว
- วัดมณีโคตร เพื่อกราบนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโพนพิสัย
วัดมณีโคตร
วัดไทย ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง
- วัดไทย ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ตั้งอยู่ที่ วัดไทย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น้ำโขงเชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยนี้เอง
วัดไทย ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง
ตลาดนัดไทย-ลาว
- ตลาดนัดไทย-ลาว จะมีประจำทุกวันเสาร์และวันอังคารเท่านั้น ตลาดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องฝั่งลาว และไทยจะนำสินค้าเข้ามาขายในที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่่ ช่วงเวลาน่าเดินชมสินค้าเวลาประมาณ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ตลาดนัดไทย-ลาว
ศาลหลักเมือง-ศาลเจ้าปู่ย่าปากห้วยหลวง ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวโพนพิสัยมาช้านาน


ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และใช้เป็นองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เป็นสินค้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย