เทศบาลตำบลโพนพิสัย mail ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
build การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group กองการศึกษา
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา
นางยุภา สนิทบรรเลง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางยุภา สนิทบรรเลง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัชยา วงษารัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัชยา วงษารัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญณิชา บุญอุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญณิชา บุญอุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดาวเดือน ลิ้มพาณิชย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดาวเดือน ลิ้มพาณิชย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภัชชา สิงห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภัชชา สิงห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางศุภนารี เดือนแจ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางศุภนารี เดือนแจ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 83
เดือนนี้ 7,504
เดือนที่แล้ว 13,404
ทั้งหมด 45,220