เทศบาลตำบลโพนพิสัย mail ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
build การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group คณะผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
โทร : ๐๖๔-๖๓๙๗๙๗๘
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
โทร : ๐๖๔-๖๓๙๗๙๗๘
นางสาวปารวี อมตสกุล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๙๖-๙๘๒๔๙๑๕
นางสาวปารวี อมตสกุล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๙๖-๙๘๒๔๙๑๕
นายโชคชัย ปาณศรี
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๐๕๘๑๓๕๙
นายโชคชัย ปาณศรี
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๐๕๘๑๓๕๙
นายวีรธาดา สำเนียง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๘๖๐๗๒๒๐
นายวีรธาดา สำเนียง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๘๖๐๗๒๒๐
นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรีไมล์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๘-๕๖๓๒๐๓๗
นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรีไมล์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๘-๕๖๓๒๐๓๗
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 163
เดือนนี้ 7,584
เดือนที่แล้ว 13,484
ทั้งหมด 45,300