เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
burst_mode PHONPHISAI TODAY
ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมคณะตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดน ไทย - ลาว อำเภอโพนพิสัย - เมืองปากงึม [21 มิถุนายน 2565]
กิจกรรม Kick Off การจัดทำถังขยะเปียก ลดภาวะโลกร้อน [8 มิถุนายน 2565]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล [3 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 [3 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” [19 พฤษภาคม 2565]
โครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาพื้นที่โพนพิสัย เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [5 พฤษภาคม 2565]
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [3 พฤษภาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [1 มีนาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร เทศบาลตำบลโพนพิสัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [1 มีนาคม 2565]
งานผู้บริหารและการให้บริการประชาชนประจำวัน [21 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 61 รายการ)