เทศบาลตำบลโพนพิสัย mail ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
build การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
collections ภาพกิจกรรม
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย พร้อมคณะผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา [6 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย พร้อมคณะ ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พ.ศ.๒๕๖๔ [7 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย ก่อนวันเลือกตั้งห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก และจัดเลี้ยงสุรา ตั้งแต่ วันทึ่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. จนถึง วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. [23 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เขต ๒ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย [18 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เขต ๑ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย [18 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย [18 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพนพิสัย นำโดย พ.ต.อ. ภูวิศ ศิริพานิช ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพนพิสัย พร้อมคณะ และ ท่านเสถียร สีสงค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพนพิสัย พร้อมคณะ... [3 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดำเนินการติดประกาศเรียบร้อย ๒ จุด คือ ๑.หน้าสำนักงาน ทต.โพนพิสัย ๒.หน้าที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย [2 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ [28 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เข้าร่วมอบรมเพื่อให้ความรู้ใน "โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน" ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 208
เดือนนี้ 7,629
เดือนที่แล้ว 13,529
ทั้งหมด 45,345