เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
โครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาพื้นที่โพนพิสัย เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอําเภอโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เทศบาลตำบลโพนพิสัย ร่วมกับอำเภอโพนพิสัย จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาพื้นที่โพนพิสัย เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจําปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการรวมพลังประชาชนจิตอาสาในการสร้างความสามัคคีและเกิดจิตสํานึกในการสร้างความดีพร้อมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ผู้โพส : admin