เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมคณะตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดน ไทย - ลาว อำเภอโพนพิสัย - เมืองปากงึม
รายละเอียด : นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาล ต้อนรับโดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดน ไทย - ลาว อำเภอโพนพิสัย - เมืองปากงึม ณ ด่านจุดผ่อนปรนชายแดนไทย - ลาว หมู่ที่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผู้โพส : admin