เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางออนไลน์ ตาม QR CODE ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยกรมส่งเสริมจะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ผู้โพส : admin