เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 อยากทราบว่าแผนการจัดตั้งเทศบาลเมืองไปถึงไหนแล้วครับ

รอให้ อบต จุมพลมีการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้ หลังจากเลือกตั้งเสร็จจะมีการพูดคุยเจรจากันระหว่างสองหน่วยงาน ครับ

(โดย:สัญญา ณ หนองคาย เขียนเมื่อ:23 พฤษภาคม 2564)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116