ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ. ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ 2554 (หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยาพ.ศ 2543 สำหรับเมืองพัทยา)

ชื่อไฟล์ : hzoKgWwMon34401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้