ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : 8KocNzTTue95059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้