ชื่อเรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 13 ชุมชนศรี เกิด, ชมชนจุมพลเมือง,ชุมชนท่าเรือ, ชุมชนวัดไทย, ชุมชมจอมทอง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัด หนองคาย ความกว้างเฉลี่ย 5 เมตร หนา 15 เซนติเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,447 ตารางเมตร งบประมาณ 2,700,000 บาท (สองล้าน เจ็ดแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ชื่อไฟล์ : w0K8TG5Mon13956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้