ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่องสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : ตามที่ เทศบาลตําบลโพนพิสัย ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บัดนี้ เทศบาลตําบลโพนพิสัย ได้สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 15erlrOTue31547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้