ชื่อเรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลโพนพิสัย ที่ ๑๔๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโพนพิสัย
ชื่อไฟล์ : nLAcsIyMon91342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้