ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๑) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสนุขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : A2CWTQ9Mon35833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้