ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานรัฐพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง