ชื่อเรื่อง : จ้างบริการต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่บนระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์เทศบาลตำบลโพนพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง