ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน (04) 81-2856 นค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง