ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0004 , 042-49-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง