ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่นักเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง