ชื่อเรื่อง : จ้างตามโครงการจัดงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง