ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้าย เพื่อใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง