ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๖๖๘ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง