ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะวีีโก้ ทะเบียน ๗๘๒๖ หนองคาย ครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง