เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder_open สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
find_in_page สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่องสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการปฏฺบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ๘.สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ๗. สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ๖. สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ๕. สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ๔. สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3