messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
group กองช่าง
นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจิตตกร ดานิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จ่าอากาศโทเอกพจน์ สุวรรณรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายมงคลรัตน์ สิงหศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
นายนวพล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานผู้ดูแลสวน)
นายธนพนธ์ ธิวาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชาติชาย สุวรรณพัฒนา
พนักงานจ้างทั่วไป