เทศบาลตำบลโพนพิสัย mail ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
build การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group กองช่าง
นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจิตตกร ดานิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายจิตตกร ดานิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จ่าอากาศโทเอกพจน์ สุวรรณรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าอากาศโทเอกพจน์ สุวรรณรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุรพงษ์ พรหมประกาย
ลูกจ้างประจำ(ผู้ช่วยช่าง)
นายสุรพงษ์ พรหมประกาย
ลูกจ้างประจำ(ผู้ช่วยช่าง)
นายมงคลรัตน์ สิงหศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
นายมงคลรัตน์ สิงหศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
นายนวพล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานผู้ดูแลสวน)
นายนวพล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานผู้ดูแลสวน)
นายชาติชาย สุวรรณพัฒนา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชาติชาย สุวรรณพัฒนา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนพนธ์ ธิวาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนพนธ์ ธิวาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 101
เดือนนี้ 7,522
เดือนที่แล้ว 13,422
ทั้งหมด 45,238