เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จากระบบ e-PlanNACC
find_in_page รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน จากระบบ e-PlanNACC poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจทุริต พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน จากระบบ e-PlanNACC poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จากระบบ e-PlanNACC poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน จากระบบ e-PlanNACC poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1