เทศบาลตำบลโพนพิสัย mail ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
build การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
spa การพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน
insert_drive_file กิจกรรมการล้างท่อระบายน้ำที่อุดตันจากไขมันและเศษอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลจากแกนนำสุขภาพในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file กิจกรรมสุ่มตรวจดัชนีชี้วัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนร่วมกับองค์กรของรัฐ อสม.และแกนนำสุขภาพชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file โครงการตรวจสุขภาพในชุมชน (แบบเคาะประตูบ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file กิจกรรมการล้างส้วมให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะของอสม. ร่วมกับแกนนำวันส้วมโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file โครงการบริการสุขภาพภาคประชาชนบริเวณ จุดผ่อนปรนไทย-ลาว poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 229
เดือนนี้ 7,650
เดือนที่แล้ว 13,550
ทั้งหมด 45,366