เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _security การพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน
insert_drive_file กิจกรรมการล้างท่อระบายน้ำที่อุดตันจากไขมันและเศษอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลจากแกนนำสุขภาพในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file กิจกรรมสุ่มตรวจดัชนีชี้วัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนร่วมกับองค์กรของรัฐ อสม.และแกนนำสุขภาพชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file โครงการตรวจสุขภาพในชุมชน (แบบเคาะประตูบ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file กิจกรรมการล้างส้วมให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะของอสม. ร่วมกับแกนนำวันส้วมโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file โครงการบริการสุขภาพภาคประชาชนบริเวณ จุดผ่อนปรนไทย-ลาว poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 190