messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder_open แผนพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 – 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ฉบับย่อ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1