เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
security การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน
insert_drive_file กิจกรรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามโครงการมหกรรมคนเทศบาลตำบลโพนพิสัยสุขภาพดีสู่ปีที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file กิจกรรมการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file กิจกรรมเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file กิจกรรมคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file กิจกรรมการวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก และวัดรอบเอวของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แก่ประชาชนในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file กิจกรรมประกวดอาหารสะอาด รสชาติอร่อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file กิจกรรมบริการน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1