เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
group สถิติทางทะเบียนราษฎร์
สถิติทางทะเบียนราษฎร์ จำนวนประชากร จำนวนบ้าน ข้อมูล ณ 1 มกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2565


สถิติทางทะเบียนราษฎร์ ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2565

สถิติทางทะเบียนราษฎร์ ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กรกฎาคม พศ. 2565