เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _

นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีโพนพิสัย/ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด หนองคาย จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมี นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในที่ประชุม ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 245